Kansen

Er liggen voor ieder bedrijf genoeg kansen. Het “probleem” van veel ondernemers is alleen dat ze weinig tot geen tijd hebben voor het opvolgen van deze kansen. En als ze dat wel doen moet er nog een hoop worden uitgezocht voordat je deze nieuwe kansen kan benutten.

Wij van OA Finance doen niet alleen uw administratie. Wij denken ook graag met u en uw bedrijf mee. Liggen er nieuwe kansen in uw branche? Dan stellen wij u daar van direct op de hoogte.

Interesse

Heeft u interesse in één van de mogelijkheden die hieronder genoemd worden? Neem dan z.s.m. contact met ons op. Wij zoeken het graag verder voor u uit.

CONTACT

 • Voorkom teveel bijtelling bij gebruik auto voor meer bedrijven door vastlegging gebruik
  Gebruik auto van de zaak voor meer dan één bedrijf? Leg de verdeling over de bedrijven goed vast. Vooral in internationale zaken kan dit veel geld schelen.
 • LLP (Limited Liability Partnership) belast voor de vennootschapsbelasting?
  Laat nagaan of een LLP de juiste ondernemingsvorm is! Een rechtbank oordeelde dat een LLP (naar recht van het VK) belast is voor de vennootschapsbelasting. Dat betekent dat geen recht bestaat op ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting.
 • Vraag afdrachtvermindering WBSO aan met juiste tenaamstelling
  Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk met juiste tenaamstelling? Anders geen afdrachtsvermindering volgens een rechter.
 • Speel tijdig in op vervallen van de BPM-taxivrijstelling per 2020
  Als u gebruik maakt van de BPM-taxivrijstelling, hoeft u geen BPM te betalen. Per 1 januari 2020 vervalt deze vrijstelling. Zonder deze vrijstelling is de aanschaf van een nieuwe taxi vanaf 2020 een stuk duurder. Het kan daarom lonen om al in 2019 een nieuwe taxi aan te schaffen.
 • Is btw vanwege privégebruik aftrekbaar van de winst?
  Belastingdienst : btw vanwege privégebruik auto is in de IB niet als kosten aftrekbaar van de winst. Rechtbank beslist dat dit wel aftrekbaar is, maar de inspecteur is in hoger beroep.
 • Beperk risico dat de Belastingdienst uw zzp'er toch als werknemer aanmerkt
  Belastingdienst kan al sinds 1 juli 2018 de Wet DBA vaker handhaven. Per 2020 wordt de handhaving nog verder aangescherpt. Ook partijen die de instructies van de Belastingdienst niet (binnen redelijke termijn) opvolgen kunnen dan namelijk met handhaving geconfronteerd worden.
 • Beoordeel uw fiscale toekomst als ZZP'er
  Bent u als ZZP’er fiscaal ondernemer, ook nog straks vanaf 2021 onder de aangekondigde maatregelen? Denk daar nu al over na en voorkom dat u voor verrassingen komt te staan.
 • Sneller zekerheid over bijtelling privégebruik bestelauto door korte reactietijd Belastingdienst
  Vragen van de Belastingdienst over de “Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto”? En is er een redelijke termijn verstreken na de autorit waar de vragen over gaan? Dan mag de Belastingdienst geen bijtelling meer toepassen, volgens een rechter.
 • Elektrische auto: hoe zit het met de bijtelling?
  Bijtelling van elektrische auto’s is niet vast en wisselt per auto. Laat daarom de gevolgen voor uw huidige elektrische auto en de aanschaf van een andere beoordelen. Voor nieuwe auto’s in 2020 overigens waarschijnlijk 8% bijtelling tot € 45.000 cataloguswaarde en 22% daarboven.
 • Maak als commissaris of toezichthouder bezwaar tegen de btw
  Bent u commissaris of toezichthouder? Ga dan na of u als btw-ondernemer handelt. Het Europese Hof oordeelde dat een lid van de raad van commissarissen onder bepaalde omstandigheden geen btw-ondernemer is.
 • Indeling uitzendbedrijf in andere sector met mogelijk lagere premies
  Uitzendbedrijf kan mogelijk in een andere sector. Rechter: indeling in sector 52 (Uitzendbedrijven) is discriminatoir. Een andere sector kan besparing voor de werknemerspremies betekenen. Overigens komen vanaf 2020 alle uitzendbedrijven alsnog toch in sector 52.
 • Kleine-ondernemersregeling btw nieuwe stijl: straks ook voor u?
  Vanaf 2020 kleine-ondernemersregeling btw (KOR) nieuwe stijl. Grotere doelgroep (bijvoorbeeld ook bv’s) en afhankelijk van de omzet (max. € 20.000). Dit kan voordelig maar ook nadelig voor u zijn. Gelukkig heeft u een keuze.
 • Kleine-ondernemersregeling btw wijzigt: behoudt u uw btw-extraatje?
  Vanaf 2020 verandert de kleine-ondernemersregeling btw (KOR). Toepassing afhankelijk van omzet en niet meer van per saldo verschuldigde btw. Nu recht op KOR betekent daarom niet automatisch ook recht op KOR-nieuwe stijl.
 • Moet u in 2020 een deel van uw zonnepanelen-btw terugbetalen?
  Heeft u btw in aftrek gebracht bij de aanschaf van zonnepanelen of gaat u dat nog doen? Dan hoeft u meestal daarna geen btw-aangiften meer te doen. Mogelijk moet u vanaf 2020 wel een deel van de btw op de aanschafkosten terugbetalen.
 • Controleer de gebruikelijkheid van de aanwijzing van uw personeelsbeloningen
  HR over WKR. Beloning die naar over het algemeen niet als beloningsvoordeel ervaren wordt, is niet zonder meer uitgesloten van de WKR. Verder ligt bewijslast ongebruikelijkheid bij de Belastingdienst. Daarnaast geeft Hoge Raad gezichtspunten voor gebruikelijkheidstoets.
 • Studieplannen? Aftrek scholingsuitgaven ook in 2020 nog mogelijk
  De eerder aangekondigde afschaffing van de aftrek scholingsuitgaven is verder uitgesteld naar waarschijnlijk 1 januari 2021. In 2020 dus nog aftrek mogelijk. Daarna wellicht een beroep op de vervangende regeling: het zogenoemde STAP-budget.
 • Waar betaalt u btw over live digitale diensten?
  Dienstverleners van live amusement en onderwijs e.d. dat via de webcam wordt aangeboden opgelet. Europese rechter en Hoge Raad: btw in het vestigingsland van de ondernemer, ook als performer of afnemer in het buitenland zijn. Loopt u risico?
 • Buitensporig zware belastingheffing in box 3
  Hoge Raad: box 3 heffing te hoog voor 2013/2014, geen massale oplossing. Belastingdienst wijst massale bezwaren 2013-2016 af. Over 2017-2018 nog geen oordeel. Meer belasting dan het rendement op vermogen, zonder compensatie in box 1 of box 2? Individueel bezwaar lijkt raadzaam.
 • Geen belastingheffing in box 1 bij tijdelijke verhuur van een deel van uw eigen woning
  De tijdelijke verhuur van een eigen woning is in de IB in box 1 belast. Dit geldt volgens een rechtbank én gerechtshof niet voor de tijdelijke verhuur van een deel van een eigen woning. In tegenstelling tot de rechtbank vindt het gerechtshof dat dit dan wel belast is in box 3.
 • Heeft u recht op jeugd-LIV voor 2018?
  In 2018 jonge minimumloners in dienst? Controleer dan de definitieve berekening Wtl die de Belastingdienst momenteel verzendt en loop de voordelen jeugd-LIV niet mis! Het voordeel kan oplopen tot maximaal € 3.286,40 voor bijvoorbeeld een 21-jarige werknemer.
 • Controleer definitieve berekening tegemoetkoming Wtl voor het jaar 2018
  In 2018 minimumloners, jeugdigen of werknemers die moeilijker bemiddelbaar zijn door leeftijd, arbeidsbeperking of gebrek aan scholing in dienst? Controleer de beschikking Wtl die de Belastingdienst momenteel verzendt en loop de voordelen van LIV, jeugd-LIV of LKV 2018 niet mis!
 • Houd rekening met lagere LIV en jeugd-LIV vanaf 2020
  Voordelen LIV en jeugd-LIV vanaf 2020 ongeveer 50% lager dan voor 2019. Voor het LIV alleen nog € 0,51 per verloond uur (en geen € 1,01 meer), maximum van € 2.000 naar € 1.000. Ook bedragen jeugd-LIV (per uur en maxima) in 2020 50% lager dan in 2019.
 • Controleer definitieve berekening tegemoetkoming Wtl voor het jaar 2018
  In 2018 minimumloners in dienst? Controleer dan de definitieve berekening Wtl die de Belastingdienst momenteel verzendt en loop geen voordelen LIV mis! Het voordeel kan oplopen tot maximaal € 2.000 per werknemer per jaar.
 • Toch na 30 juni 2019 nog laatste kans om pachtersvoordeel te realiseren?
  Pachtersvoordelen op landbouwgronden die vóór 1 juli 2019 in juridische eigendom van de pachter zijn gekomen blijven onder een voordelige regeling vallen. Is het niet gelukt vóór 1 juli 2019, dan kan soms uitstel tot 31 december 2019 worden verkregen.