Kansen

Er liggen voor ieder bedrijf genoeg kansen. Het “probleem” van veel ondernemers is alleen dat ze weinig tot geen tijd hebben voor het opvolgen van deze kansen. En als ze dat wel doen moet er nog een hoop worden uitgezocht voordat je deze nieuwe kansen kan benutten.

Wij van OA Finance doen niet alleen uw administratie. Wij denken ook graag met u en uw bedrijf mee. Liggen er nieuwe kansen in uw branche? Dan stellen wij u daar van direct op de hoogte.

Interesse

Heeft u interesse in één van de mogelijkheden die hieronder genoemd worden? Neem dan z.s.m. contact met ons op. Wij zoeken het graag verder voor u uit.

CONTACT

 • Vraag om schadevergoeding en vermindering boete bij langlopende procedures
  Behandeling van bezwaar/beroep onredelijk lang? Recht op schadevergoeding en minder boete als het langer duurt dan grofweg 2 jaar. Ook bij niet-ontvankelijkheid, behalve als het griffierecht niet op tijd betaald is. Maar ook dan ontstaat weer recht als de rechter lang wacht.
 • Stel de Belastingdienst op tijd in gebreke en ga tijdig in beroep
  Lopende bezwaarprocedure en alle beslistermijnen verlopen? Stel de Belastingdienst in gebreke. Dat kan ook als u alleen een kennisgeving van een vermindering ontvangt. De Belastingdienst moet dan mogelijk een dwangsom betalen (oplopend tot € 1.442). Wacht echter niet te lang.
 • Bereid u voor op 9% btw-tarief op elektronische uitgaven vanaf 1 januari 2020
  Verkoopt u boeken e.d. op elektronische wijze of verleent u toegang tot nieuwswebsites? Dan geldt vanaf 1 januari misschien het 9% btw-tarief. In dat geval kan het in bepaalde situaties lonen om in 2019 nog geen factuur voor 2020 te zenden of voor 2019 pas te factureren in 2020.
 • Aanslag reclamebelasting mogelijk niet rechtsgeldig
  Aanslag reclamebelasting? Betalende ondernemers moeten profijt hebben van de opbrengst. Zo niet, kan de aanslag mogelijk van tafel!
 • Voorkom dat u onnodig (te) hoge ww-premie betaalt vanaf 2020
  Kun u als werkgever in 2020 de lage ww-premie gaan betalen? Laat nagaan of u aan de voorwaarden daarvoor voldoet of dat u nog wijzigingen kunt aanbrengen zodat u aan de voorwaarden voldoet. Het verschil in premie bedraagt 5% met de hoge ww-premie!
 • Houd rekening met de verlaging van de zelfstandigenaftrek en de tariefmaatregel
  Op Prinsjesdag is voorgesteld om de zelfstandigenaftrek geleidelijk te verlagen. Vorig jaar is daarnaast ook al het voorstel aangenomen om het tarief waartegen de ondernemersaftrek aftrekbaar is jaarlijks te verlagen. Laat beoordelen wat de financiële gevolgen voor u zijn.
 • De activiteiten van uw hospice zijn mogelijk belast met btw
  Rechtbank: activiteiten hospice belast met btw, werkzaamheden vrijwilligers hebben geen invloed op aftrek voorbelasting. Gevolg: volledige aftrek btw. Gunstig bij grote uitgaven. Bij weinig kosten kan dit echter mogelijk ongunstig uitpakken omdat btw afgedragen moet gaan worden.
 • Lagere bijtelling en dus minder loonbelasting voor maaltijden op werk?
  Bijtelling maaltijd op het werk kan lager dan forfaitaire bedrag van € 3,35 als werkelijke kosten lager zijn aldus een rechter. Let op! Het gaat wel om alle kosten die met de maaltijd te maken hebben. De Belastingdienst lijkt in haar uitingen dit oordeel van de rechter te volgen.
 • Vereenvoudigde btw-regels vanaf 2020 bij goederenleveringen in ketentransacties binnen de EU
  Worden uw goederen binnen de EU 2 keer of vaker verhandeld, voordat deze uiteindelijk rechtstreeks bij de uiteindelijke afnemer komen? Dan is niet meteen duidelijk waar en hoeveel btw u moet betalen. Vanaf 2020 wordt dit weliswaar eenvoudiger, maar blijft het goed opletten.
 • Vanaf 2020 nieuwe btw-regels voor vaststellen btw-tarief bij leveringen binnen de EU
  Leveringen binnen de EU over meerdere schakels, waarbij de leverancier rechtstreeks levert aan de uiteindelijke afnemer? Let op de btw! Dit kan namelijk lang niet altijd zonder btw (nultarief). Vanaf 1 januari 2020 waarschijnlijk een vereenvoudigde regeling.
 • Haal zakelijk niet meer gebruikte bedrijfsmiddelen tijdig naar privé en bespaar btw
  Zijn bedrijfsmiddelen niet meer in gebruik? Laat onderzoeken wat de gevolgen zijn als u ze naar privé haalt. Dit kan u soms veel btw besparen.
 • Reisbureauregeling ruimer dan gedacht: ook bij alleen doorverhuur vakantiewoning en personenvervoer
  Volgens de Europese rechter geldt de reisbureauregeling ook op inhuur en doorverhuur vakantiewoningen. Dat kan gevolgen hebben voor het btw-tarief, het land van btw-afdracht en uw facturen. De staatssecretaris gaf onlangs nadere uitleg.
 • Btw per reisdienst eerder verschuldigd: pas uw administratie aan
  Past u voor de btw de reisbureauregeling toe? De rechter heeft beslist dat u de btw per reis al bij ontvangst van de vergoeding moet afdragen. Latere inkoopkosten moeten geschat worden. Daardoor moet u soms eerder btw afdragen.
 • Profiteer optimaal van de wijzigingen van de vpb-tarieven
  Prinsjesdag: verlaging vpb-tarief winsten boven € 200.000 gaat niet door in 2020. Voor winsten t/m € 200.000 gaat de verlaging naar 16,5% wel door. In 2021 21,7% voor winsten boven € 200.000 en € 15% voor winsten t/m € 200.000. Stel winst uit/neem kosten eerder (als mogelijk).
 • Ondernemers/resultaatgenieters: maak bezwaar tegen aanslag Zvw bij aftrekbare lijfrentepremie
  Ondernemer/resultaatgenieter met aftrekbare lijfrentepremie? Dan kunt u mogelijk besparen op Zvw-premie. De Hoge Raad oordeelde dat de lijfrentepremie de grondslag voor de Zvw-premie verlaagt. Let wel de Belastingdienst vindt mogelijk dat dit alleen geldt voor de FOR-lijfrente.
 • Moet u straks verplicht afrekenen over uw oude saldolijfrenten van vóór 2001?
  De verplichte afrekening voor hybride saldolijfrente per eind 2020 komt waarschijnlijk te vervallen. Dat is voorgesteld op Prinsjesdag 2019. Ga na of u hiervoor in aanmerking komt en bereid u anders voor op verplicht belasting betalen over uw saldolijfrente eind 2020.
 • Plan verbouwingen voor bewoning al voor de aankoop van een pand
  Pand geen woning maar ook geen bedrijfspand? Volgens een AG zijn dan met name de publiekrechtelijke (gebruiks)eisen en/of beperkingen van belang. Hierdoor is misschien sneller dan voorheen sprake van een woning, met 2% (i.p.v. 6%) overdrachtsbelasting.
 • Btw-gevolgen voorraad op afroep in een ander EU-land
  Prinsjesdag: vanaf 2020 harmonisatie van btw-regels voor een voorraad op afroep. Btw-regels voor de voorraad op afroep zijn dan vanaf 2020 in alle EU-landen gelijk. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kan btw-registratie in het andere EU-land vanaf 2020 mogelijk achterwege blijven.
 • Laatste kans voor vrijwillige verbetering aangifte box 2 en box 3 onder de inkeerregeling
  Bij vrijwillige verbetering van een onjuiste belastingaangifte wordt soms geen boete opgelegd en volgt soms geen strafvervolging. Na 1 januari 2020 geldt dit niet meer voor verzwegen box 2 of box 3 inkomen. Eerder was alleen buitenlands box 3 uitgesloten van deze inkeerregeling.
 • Voorkom naheffing van btw en een boete bij leveringen binnen de EU
  Voldoet u aan de voorwaarden om geen btw (nultarief) te berekenen bij leveringen binnen de EU? Ook straks vanaf 2020 met een aantal nieuwe regels? Laat dit controleren. Voldoet u niet aan alle voorwaarden, dan kan de Belastingdienst tot 21% btw naheffen en een boete opleggen.
 • Huurovereenkomst auto voorkomt bijtelling privégebruik auto niet
  Je auto van de zaak van je werkgever huren in bijv. de vakantie? De auto is dan volgens rechters nog steeds ter beschikking gesteld. De gereden km tellen dan mee voor de privékilometers. Gevolg: overschrijding 500 privékilometer per jaar? Dan bijtelling!
 • Voorkom hoge box 3-heffing met de (be-)spaar-bv!
  Vermogen in box 3? Belasting over een vastgesteld rendement dat vaak hoger is dan het werkelijke rendement. Oprichten “spaar-bv” of open fonds voor gemene rekening de oplossing? Neem in deze overweging ook het voorstel voor wijziging van box 3 per 2022 mee!
 • Voorkom hoge box 3-heffing met een open fonds voor gemene rekening
  Vermogen in box 3? Belasting over een vastgesteld rendement dat vaak hoger is dan het werkelijke rendement. Oprichten open fonds voor gemene rekening of “spaar-bv” de oplossing? Neem in deze overweging ook het voorstel voor wijziging van box 3 per 2022 mee!
 • Beoordeel of uitstel vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers naar 2020 mogelijk en voordelig is
  Prinsjesdag: vrije ruimte wkr met maximaal € 2.000 omhoog. Daarnaast vrijstelling voor vergoeding verklaring omtrent gedrag (VOG). In verband hiermee vergoedingen/verstrekkingen uitstellen naar 2020? Denk bijvoorbeeld aan een nieuwjaarspakket in plaats van een kerstpakket.
 • Auto uit het buitenland gebruikt? Dat scheelt aanzienlijk in de BPM!
  Hoge Raad: 3.000 km of meer? Auto is gebruikt. Gevolg: lagere BPM voor registratie buitenlandse auto. Gerechtshoven: zelfs bij 1.000 en 1.566 km al een gebruikte auto. Nog lagere kilometerstand? Auto in beginsel nieuw, tenzij door gebruikssporen en/of schade alsnog gebruikt.
 • Elektrische auto: hoe zit het met de bijtelling?
  Prinsjesdag: korting bijtelling elektrische auto blijft nog t.m. 2025, maar wordt wel lager. Wat wordt de bijtelling van uw huidige of nieuwe elektrische auto? Voor nieuwe auto’s in 2020 8% bijtelling tot € 45.000 cataloguswaarde en 22% daarboven. Maar geldt dat ook voor uw auto?
 • Studieplannen? Aftrek scholingsuitgaven ook in 2020 nog mogelijk
  Prinsjesdag 2019: aankondiging definitieve afschaffing aftrek scholingsuitgaven. Precieze datum nog niet bekend, maar waarschijnlijk 1 januari 2021. Daarna wellicht wel een beroep mogelijk op de vervangende regeling: het STAP-budget?
 • Controleren van de Whk-beschikking kan u geld besparen
  Werknemers in dienst met een no-riskpolis? Controleer uw Whk-beschikking goed. Uit een rechtbankuitspraak blijkt dat de Belastingdienst in sommige gevallen ten onrechte uitkeringslasten toerekent voor perioden vóórdat vijf jaar zijn verstreken sinds de eerste indiensttreding.