Kansen

Er liggen voor ieder bedrijf genoeg kansen. Het “probleem” van veel ondernemers is alleen dat ze weinig tot geen tijd hebben voor het opvolgen van deze kansen. En als ze dat wel doen moet er nog een hoop worden uitgezocht voordat je deze nieuwe kansen kan benutten.

Wij van OA Finance doen niet alleen uw administratie. Wij denken ook graag met u en uw bedrijf mee. Liggen er nieuwe kansen in uw branche? Dan stellen wij u daar van direct op de hoogte.

Interesse

Heeft u interesse in één van de mogelijkheden die hieronder genoemd worden? Neem dan z.s.m. contact met ons op. Wij zoeken het graag verder voor u uit.

CONTACT

 • Vraag uiterlijk 16 september subsidie praktijkleren 2019/2020 aan
  Aanvraag subsidie praktijkleren van 1 juli tot uiterlijk 16 september. Nieuw vanaf 2019/2020: extra subsidie voor BBL-leerplekken in sectoren landbouw, horeca en recreatie. Voor de studiejaren 2019–2020 t/m 2021–2022 is per studiejaar € 10.600.000 beschikbaar, te verdelen over het totaal aantal gerealiseerde BBL-plekken.
 • Voorkom overdrachtsbelasting bij aankoop aandelen BV
  De aankoop van aandelen in BV die onroerende zaken bezit is vaak belast met overdrachtsbelasting. Volgens een gerechtshof is dat niet het geval bij de verkoop van de aandelen in een self-storagebedrijf.
 • Let op de btw-gevolgen bij annulering van diensten in verband met de coronacrisis
  Verricht u diensten die in verband met de coronacrisis (kunnen) worden geannuleerd? Beoordeel dan wat de gevolgen daarvan zijn voor de btw-heffing. Afhankelijk van de situatie kan al dan niet btw zijn verschuldigd.
 • Getroffen door coronamaatregelen? Vraag Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB van maximaal € 20.000 aan
  Kwam u in aanmerking voor de TOGS van € 4.000? Dan komt u vanaf 30 juni misschien ook in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) van maximaal € 50.000. Dit is onder meer afhankelijk van uw vaste lasten en omzetverlies. Aanvragen kan tot en met 30 oktober.
 • Aanvullende fiscale maatregelen coronacrisis
  Het kabinet heeft op de afgelopen periode aanvullende fiscale maatregelen bekendgemaakt die kunnen helpen bij problemen waar u door de coronacrisis tegen aanloopt. De aanvullende maatregelen gaan over de btw, LH, auto, IB, VPB en formeel recht.
 • Dga niet zonder meer verzekerd voor werknemersverzekeringen bij werkzaamheden via managementovereenkomst
  Diverse rechters: aandeelhouder met managementovereenkomst niet zonder meer in dienst bij werkmaatschappij. Dan dus geen verzekeringsplicht voor werknemersverzekeringen. Bent u daarom ook niet verzekerd?
 • Wijzigingen voorwaarden lage WW-premie
  Voldoet u aan de voorwaarden voor de lage WW premie? Dat scheelt 5% met de hoge WW premie! Voor de voorwaarden dat de arbeidsovereenkomst schriftelijk vastligt is uitstel verleend tot 1 juli 2020. Ook geldt de sanctieregeling bij meer dan 30% overwerk in 2020 niet.
 • Beperkte btw-aftrek aanschafkosten zonnepanelen bij btw-vrijgestelde of niet-economische activiteiten?
  Rechters oordelen dat alleen de terug geleverde zonne-energie kwalificeert als btw-belaste levering. Daarom ook btw op aanschaf zonnepanelen maar deels aftrekbaar bij vrijgestelde of niet-economische prestaties. Overeenkomst energiemaatschappij is hierbij doorslaggevend.
 • Let op uw liquiditeit tijdens de coronacrisis. Uitstel van belastingbetaling levert direct lucht
  Uitstel van betaling voor veel belastingen, zoals LB, btw, IB, Vpb, assurantiebelasting, verhuurderheffing, kansspelbelasting, milieubelastingen, accijns en verbruiksbelastingen. Aanvragen mogelijk tot 1 oktober. Belastingdienst vernietigt verzuimboete op naheffingsaanslag.
 • Voorkom een fictief regulier voordeel bij schulden boven € 500.000 aan eigen vennootschappen in 2023
  Per 1 januari 2023: Wet excessief lenen bij eigen vennootschappen. Schulden boven € 500.000 die u en uw partner op 31 december 2023 hebben aan uw vennootschappen worden dan belast met 26,9% IB. Dreigt voor u een fiscaal nadeel, zoek dan naar de fiscaal meest optimale oplossing.
 • Voorkom btw-risico bij op (laten) halen van restproducten, afval en oude materialen
  Europese rechter: slopers en afhalers van restproducten moeten btw berekenen over de volle prijs voor de dienst, inclusief in aanmerking genomen waarde restproducten. Daardoor misschien te weinig btw op factuur. Loop geen risico en laat uw situatie controleren.
 • Verzoek om tegemoetkoming loonkosten (NOW) bij omzetverlies door coronacrisis
  Door coronacrisis 20% minder omzet? Vraag dan om tegemoetkoming loonkosten. Eerst was dat de NOW 1.0, vanaf 6 juli kunt u ook een beroep doen op de NOW 2.0. De voorwaarden zijn bekendgemaakt.
 • Belastingheffing in box 1 bij tijdelijke verhuur van een deel van uw eigen woning?
  Een A-G concludeert, anders dan een gerechtshof, dat ook de tijdelijke verhuur van een deel van de eigen woning in box 1 is belast. Een gerechtshof oordeelt dat de kamerverhuurvrijstelling van toepassing kan zijn. Het wachten is op het oordeel van de Hoge Raad.
 • Teruggaaf vennootschapsbelasting 2019 door verlies corona over 2020 mogelijk
  Verwacht verlies 2020 kan in de VPB 2019 als fiscale coronareserve ten laste van de winst komen. Onderzoek of u hier gebruik van kunt maken. Maar let op! De reserve is nooit hoger dan de winst 2019. Houd daarnaast rekening met de overige voorwaarden.
 • Komt u in aanmerking voor de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)?
  Bent u als werknemer in uw inkomen getroffen door de coronacrisis, maar voldoet u niet aan de voorwaarden voor WW of bijstand? Vraag dan vanaf 22 juni 2020 de TOFA aan van € 550 bruto per maand voor de maanden maart, april en mei 2020. Let op! Sluitingsdatum al 12 juli 2020.
 • Voorkom btw-nadeel bij grensoverschrijdende verkoop of inruil vouchers van bijvoorbeeld platforms
  Vouchers innemen van buitenlandse platforms? Ga na of u niet teveel of te weinig btw betaalt. Vele factoren bepalen of en over welk bedrag u btw moet afdragen. De kans op fouten is dus reëel. Loop geen risico, laat uw situatie beoordelen.
 • Let op gevolgen verliesverrekening bij aandelentransacties
  Verliesverrekening kan vervallen bij een belangenwijziging in een BV. De toets hiervoor bij fiscale eenheden geldt vanaf 1 januari 2018 niet meer per fiscale eenheid, maar per BV. Houd daarom rekening met mogelijk onverwachts verval van verliesverrekening.
 • Per 1 januari 2019 vereenvoudigde btw-regels voor digitale diensten buitenlandse klanten
  Per 1 januari 2019: vereenvoudigde btw-regels voor ondernemers die per jaar hooguit € 10.000 digitale diensten verrichten aan consumenten in andere EU-landen. Soms is keuze voor btw ander EU-land toch voordeliger. Meld dit vóór 10 februari 2019 bij de Belastingdienst.
 • Nieuwe regeling voor afstandsverkopen per 1 januari 2021
  Verkoopt u goederen aan consumenten in andere EU-landen? Per 1 januari 2021 wijzigt de btw-regeling voor afstandsverkopen. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de btw-heffing over de goederen die u verkoopt. Let op! I.vm. coronacrisis mogelijk wijziging regels pas vanaf 1 juli 2021.
 • Controleer de WOZ-waarde van uw dijkwoning
  Is uw woning gelegen op een dijkperceel? Dan komt de dijk waarschijnlijk in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vrijstelling van de WOZ. Het kan lonen om bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking.
 • Verhuur de werkkamer in uw nieuwe woning aan uw B.V. en claim btw-aftrek
  Bent u dga van een B.V. en bezig met nieuwbouw van uw woning? Gaat de B.V. een werkkamer of opslagruimte gebruiken? Dan kunt u misschien btw-aftrek claimen. Een goede voorbereiding en uitvoering is cruciaal.
 • Andere toepassing fiscale regels wkr door thuiswerken vanwege corona
  Werken uw werknemers thuis vanwege corona? Lopen de huidige vergoedingen en verstrekkingen gewoon door? Dan betaalt u misschien meer dan belastingvrij is toegestaan. Daarnaast maakt u wellicht nog niet volledig gebruik van de mogelijkheden die er zijn voor onbelaste vergoedingen.
 • Getroffen door coronamaatregelen? Vraag tegemoetkoming (TOGS) van € 4.000 aan
  Ondernemers in bepaalde specifieke sectoren die getroffen zijn door de coronamaatregelen, komen voor een eenmalige belastingvrije tegemoetkoming van € 4.000 in aanmerking, de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Er gelden wel voorwaarden.
 • Aanvraagtermijn steunmaatregelen sierteelt, voedingstuinbouw en fritesaardappelen door coronacrisis met twee weken verlengd
  Corona-crisis: steunmaatregelen sierteelt, voedingstuinbouw en fritesaardappelen. Het loket bij de RVO om een tegemoetkoming aan te vragen is sinds 7 mei 2020 geopend. De aanvraagtermijn sluit op 18 juni 2020 om 17.00 uur.
 • Controleer de WOZ-waarde van uw appartement
  Eigenaar van een appartement? Dan kunt u mogelijk besparen op uw belastingheffing. Twee rechters oordelen dat gemeenten in de WOZ-waarde van appartementen de reserve uit de onderhoudsreserve in de VvE niet mee mogen meenemen.
 • Heeft u recht op jeugd-LIV voor 2020?
  In 2020 jonge minimumloners in dienst? Dan heeft u mogelijk recht op het jeugd-LIV 2020. Het voordeel kan oplopen tot maximaal € 613,60 voor bijvoorbeeld een werknemer die op 31 december 2019 20 jaar oud was. De exacte loongrenzen zijn onlangs bekendgemaakt.
 • Ook in gelieerde situaties is factureren èn btw afdracht verplicht
  Ook in gelieerde situaties waarbij de afnemer volledig recht heeft op aftrek van btw moet u factureren en de verschuldigde btw op aangifte voldoen. Gebeurt dat niet, dan kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag met een boete opleggen en belastingrente in rekening brengen.
 • Wees bij btw-aftrek alert op privéaspecten in adviseurs- of advocaatkosten
  Voorkom discussie met de Belastingdienst over de btw-aftrek op advocaat- of adviseurskosten. Bepaal bij een privéaspect vooraf een reële aftrek.
 • Vraag vóór 1 juli vermindering verhuurderheffing
  De aanvraag voor vermindering van de verhuurderheffing voor nieuwbouw sluit per 1 juli 2020. Laat snel beoordelen of u in aanmerking komt voor deze vermindering of één van de vrijstellingen. De aanvragen voor deze vrijstellingen kunnen jaarlijks tot 1 juli worden ingediend.
 • Wijziging voor verhuurderheffing bij mede-eigendom
  Bent u mede-eigenaar van huurwoning(en) en is alleen aan u en niet aan uw mede-eigenaren verhuurderheffing opgelegd? Dan was het advies bezwaar te maken vanwege een arrest van de Hoge Raad. Inmiddels is echter door de Tweede Kamer reparatiewetgeving aangenomen.
 • Ook btw verschuldigd bij no cure, no pay
  Op basis van Europese rechtspraak bestond het idee dat bij 'no cure, no pay' geen btw verschuldigd is. Verschillende rechters beslisten echter dat wel btw verschuldigd is. Bezwaar lijkt weinig kansrijk, maar de Hoge Raad moet nog een eindoordeel vellen over deze rechtsvraag.
 • Onderbouw vermogen in box 3 of box 1 met goed dossier
  Als u (vastgoed)activiteiten verricht die zowel als normaal (box 3) als meer dan normaal vermogensbeheer (box 1) kunnen zijn, is het raadzaam de fiscaal relevante kenmerken goed vast te leggen. Dossiervorming is belangrijk om de discussie met de Belastingdienst te kunnen voeren.
 • Bespaar belasting door de eenmalige schenkingsvrijstelling eigen woning ten volle te benutten
  Gebruik de eenmalige schenkingsvrijstelling eigen woning. Benut de mogelijkheden en bespaar belasting. Let wel dat bij kruislings schenken niet nogmaals de schenkingsvrijstelling wordt toegestaan.
 • Soms toch vrijstelling schenk- of erfbelasting bij verhuur onroerende zaken
  Besparing erf- of schenkbelasting als verhuuractiviteiten meer dan normaal vermogensbeheer zijn. Dit zal niet snel zo zijn, maar jarenlange ervaring en expertise van personeel tav werkzaamheden van de vastgoedportefeuille kunnen hier mogelijk voor zorgen.
 • Houd u zich bezig met schuldhulpverlening? Schuldpreventie is in bepaalde gevallen ook btw-vrijgesteld
  Schuldhulpverleners kunnen voor activiteiten op het gebied van schuldpreventie mogelijk onder de btw-vrijstelling vallen volgens een rechtbank. Aannemelijk moet zijn dat zonder deze diensten vrijwel zeker schulden zouden ontstaan en dat klanten schulden niet kunnen voorkomen.