Register Belasting Adviseurs

Register Belasting Adviseurs

Het Register Belastingadviseurs (RB) is een actieve en praktijkgerichte koepelorganisatie waarin twee beroepsverenigingen voor fiscale adviseurs de krachten bundelen: het College Belastingadviseurs (CB) en de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB).

Het gaat om gezamenlijke activiteiten op het gebied van:

  • Belangenbehartiging: de nieuwe combinatie is de belangrijkste beroepsorganisatie van fiscale adviseurs voor het mkb en de (vermogende) particulier. De koepelorganisatie is een belangrijke gesprekspartner voor tal van partijen, waaronder het ministerie van Financiën en de Belastingdienst.
  • Kwaliteitsbevordering: gezamenlijk kan een bredere vaktechnische ondersteuning en kennisoverdracht aan de leden worden geboden.
  • Ondersteuning: in de combinatie kunnen belangrijke schaalvoordelen worden behaald.
  • Opleidingen: het beroep van belastingadviseur dient nog meer onder de aandacht van potentiële studenten te worden gebracht. De krachtenbundeling en gerichte werving moeten zorgen voor een constante toeloop van studenten.

Register Belastingadviseurs grootste beroepsvereniging van belastingadviseurs
Op 1 januari 2011 gaan het College Belastingadviseurs (CB) en de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB) samen verder als de nieuwe beroepsvereniging Register Belastingadviseurs (RB). Hierdoor ontstaat met ruim 7200 leden de grootste beroepsvereniging van belastingadviseurs.