• voor ondernemers

• HET LAATSTE COVID-19 NIEUWS

Hier leest u het laatste nieuws over de corona maatregelen voor ondernemers. Zo blijft u eenvoudig op de hoogte en vind u alles wat u nodig heeft
om gebruik te kunnen maken van deze regelingen.

COVID-19 Nieuws

• adviezen voor het MKB

• administratie • belasting

OA Finance heeft ruime ervaring in o.a.: de inrichting, verwerking en controle
van uw financiële administratie, het maken van jaarrekeningen, het opstellen
van ondernemingsplannen en het verzorgen van de benodigde
belastingaangiften.

Maak een afspraak

• administratie • belasting

• adviezen voor het MKB

Wij hechten veel waarde aan onze klanten en geven hen de aandacht die zij verdienen.

Bij ons bent u geen nummer maar bij OA Finance waarderen wij onze klanten
en kennen wij onze klanten bij naam. Wat OA Finance onderscheidt van andere
administratiekantoren is dat wij verder gaan dan het hard invoeren van uw
administratie, wij denken met u mee.

Maak een afspraak

• inkomstenbelasting • toeslagen

• voorlopige teruggave

Bent u op zoek naar een deskundig administratiekantoor? Bij OA Finance zit u goed!

OA Finance kijkt samen met u naar uw inkomsten en uitgaven.
Door met andere ogen naar uw uitgavenpatroon te kijken is het meestal mogelijk
om tot besparingen te komen. Op deze manier is het mogelijk besparingen
te realiseren waardoor uw financiële situatie verbeterd.

Afspraak maken

OA FINANCE - VOOR PARTICULIEREN, DE ZZP-ER, EN HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF

WAAROM OA FINANCE

Wij werken niet alleen voor onze klanten maar met onze klanten. Met andere woorden, wij luisteren goed naar wat onze klanten van ons willen en verwachten. Wij kennen bij OA Finance geen 9 tot 5 mentaliteit. Omdat OA Finance een persoonlijk administratiekantoor is, zijn de lijnen heel kort en verloopt de communicatie tussen ons en onze klanten snel en direct.

 • Bij ons bent u geen nummer maar een klant

 • Wij hechten veel waarde aan onze klanten en geven hen de aandacht die zij verdienen

 • U heeft één vast aanspreekpunt bij wie u met al uw vragen terecht kunt

 • Onze diensten zijn transparant. U weet wat er in rekening wordt gebracht

 • Wij zijn ook na de gebruikelijke kantoortijden bereikbaar

 • Onze tarieven zijn duidelijk, helder en gunstig

RECENT NIEUWS


[im_headlines]

KANSEN VOOR UW BEDRIJF

 • Soms kwijtschelding van schenk- of erfbelasting mogelijk
  Kwijtschelding schenkbelasting mogelijk bij schenking voor levensonderhoud of noodzakelijke medische hulp of een schenking voor algemeen nut. Ook kwijtschelding erfbelasting mogelijk bij overdracht cultuurgoed en wettelijke verdeling. Onderzoek of u aan de voorwaarden voldoet.
 • Onder voorwaarden voordeel investeringsaftrek voor samenwerkingsverbanden bij buitenvennootschappelijke investeringen tot 1 januari 2021
  Hoge Raad: Belastingdienst en aangifteprogrammatuur berekenen investeringsaftrek voor leden samenwerkingsverband soms te laag. Beoordeel daarom of u in 2020 nog recht heeft op een hogere aftrek KIA. Let op: belastingplannen voor 2021 corrigeren dit vanaf 1 januari 2021.
 • Heroverweeg de fiscale eenheid vennootschapsbelasting
  Heroverweeg periodiek uw fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Wegen de voordelen nog wel op tegen de nadelen? Zelfs nu het tariefverschil in de vennootschapsbelasting verder toeneemt?
 • Vanaf 2021 is de vergoeding of verstrekking van scholingskosten aan uw ex-werknemer wellicht onbelast
  Vergoedt of verstrekt u scholingskosten aan uw werknemers? In het Belastingplan 2021 is een verruiming opgenomen voor de onbelaste vergoeding of verstrekking van scholingskosten aan ex-werknemers. Tweede Kamer inmiddels akkoord.