Belastingaangiften ZZP

Belastingaangiften

Elke ondernemer krijgt te maken met belasting, de belangrijkste aangiften zijn:

Aangifte omzetbelasting (BTW)
De aangifte omzetbelasting, krijgt u hoogstwaarschijnlijk het meest mee te maken, dagelijks speelt de omzetbelasting een rol op inkoop facturen en verkoop facturen. Het is dan ook belangrijk dat dit goed geadministreerd wordt. OA Finance neemt de aangifte graag voor haar rekening. Tevens brengen wij u tijdig op de hoogte of u omzetbelasting terug krijgt, of dat u omzetbelasting moet afdragen, dit om u in de gelegenheid te stellen het eventueel te betalen bedrag tijdelijk te overmaken.

Aangifte loonbelasting
Indien u personeel in dienst neemt of heeft, dan krijgt u te maken met loonbelasting. Wij zorgen ervoor dat de aangiften maandelijks ingediend worden, dat u tijd de aangifte ontvangt, ook zorgen wij voor het verwerken van de loonjournaalposten. Maandelijks krijgt u ook de salarisstroken voor uw personeelsleden.

Aangifte inkomstenbelasting
Aangifte omzetbelasting krijgt elke ondernemer en particulier mee te maken. Het gaat hier onder andere over belasting over uw inkomen uit werk en/of onderneming en/of hypotheek rente aftrek van uw eigen woning. OA Finance heeft ruime ervaring in het indienen van deze aangiften en staat daarom graag voor u klaar.

Aangifte vennootschapsbelasting
Mocht u vanwege bijvoorbeeld de omvang van uw onderneming gekozen hebben voor een Besloten Vennootschap (B.V.), dan krijgt uw onderneming te maken met vennootschapsbelasting. Het resultaat van de onderneming wordt in dit geval niet meegenomen in de aangifte inkomsten belasting, maar in de aangifte vennootschapsbelasting.